LED pærer er ekstremt populære for tiden, og det med god grund. Ofte er det faktisk slik at man kan oppnå store besparelser med LED pærer sammenlignet med tradisjonelle lyspærer. Men hva er egentlig en LED pære, og hva gjør den så spesiell? LED er en forkortelse for Light Emitting Diode, som betyr at lyset genereres med elektrisitet igjennom en elektrisk komponent. LED lyset inneholder kun de synlige delene av lys spekteret som vi mennesker kan se, og dermed utgir LED pærer vesentlig mindre varme en de tradisjonelle glødepærer gjør. En av hovedgrunnene til at LED pæren for alvor har gjort seg populær på det norske markedet er dens lave energiforbruk, som igjen bidrar til lavere strømregning. Det er faktisk slik at dersom du skulle skifte en normal glødepære eller en halogenpære med en LED pære, som har samme lysstyrke, vil du få en strømbesparelse som normalt ligger på omkring 80%. Det vil si at du faktisk kan skifte en tradisjonell lyspære på 60W med en LED pære som har 10W mens du stadig beholder omtrentlig det samme lysnivå.

Lysforbruk varierer ofte mye fra hus til hus, men det er slik at langt de aller fleste vil kunne merke og se en betydelig endring i energiforbruket og på strømregningen dersom du investerer i LED pærer til hele boligen. Levetiden til en LED pære er også betraktelig lenger enn levetiden til en tradisjonell lyspære, eller en halogenpære. Derfor er det ofte slik at en LED pære vil spare seg selv inn i regning og skift ganske så hurtig, og i det lange løp være en større besparelse enn en utgift, sammenlignet med levetiden og energiforbruket til en tradisjonell pære, eller halogenpære, som har en normal levetid på omkring 1 000 timer. Ønsker du å skifte dine pærer kan du finne en pære til alle rom på htttps://www.lampedirekte.no/led-armaturer