Man tror man kan et språk, og det er greit nok. Om man drar til Tyskland og kan prate med en tysker og gjøre seg forstått så kan man jo språket. Men det er et relativt stort hopp fra det til å kunne skrive og oversette tekster fra norsk til tysk eller tysk til norsk. Kanskje spesielt førstnevnte da det er vanskelig å være helt sikker i seg selv med et fremmed språk. Og når du har noe du vil oversette, enten det er et dokument, bok, skolearbeid eller instruksjoner så vil man jo gjerne gjøre det riktig. En liten feil oversettelse kan ha store konsekvenser. Man har jo flere erfaringer med det fra folk som har oversatt verker og som ikke har klart å gripe originalforfatterens intensjoner. Det er små nyanser som utgjør store forskjeller, og vil du unngå slike problemer, se mer her!

Få kvalitet for det du betaler for

Når en bestemmer seg for å overlate et slikt ansvar til en part så vil man gjerne ha tillit til at de gjør jobben på en god måte, og at det ikke koster skjorta samtidig. Hos Diction skryter de av å ha Norges rimeligste priser samtidig som de oversetter tekstene dine raskt og effektivt. Det er jo viktig, men igjen så lander man på at kvalitet er veldig viktig. Bare tenk om du skal flytte til et annet land, og du må ta med deg masse dokumenter, som er på norsk, for eksempel vitnemål, fødselssertifikat og andre ting. Om all informasjon som blir oversatt blir gjort riktig så er det jo greit, men om de skulle skrive feil måned? Eller feil fag? Da sliter man plutselig mye mer og problemene kan bli uforutsette og store. Så kanskje Diction er et godt sted å bestille sine oversettelser fra? For din egen sinnsro i det minste!