Ramunas Gudas kom til Norge i 2013 for å tjene penger til familien. Etter en uke ble han hardt skadd og arbeidsufør for resten av livet. Riksadvokaten pålegger nå ny etterforskning etter at saken ble henlagt for tredje gang i sommer. I fem år har støttegruppen for Ramunas Gudas jobbet for at han skal få rettferdig lovpålagt erstatning, og at oppdragsgiverne skal holdes strafferettslig ansvarlig.

Ramunas Gudas Foto: Johnny Leo Johansen, Heismontøren.

«Dette er svært gode nyheter, først og fremst for Ramunas, men også for støttegruppen og kampen for et seriøst arbeidsliv, uttaler Rune Larsen på vegne av støttegruppen.»

Markering

Støttegruppa arrangerer markering foran Stortinget, onsdag 21. november kl 11:00, til støtte for Ramunas og for likebehandling av norske og utenlandske arbeidstagere ved arbeid i Norge. Vi krever at lovbestemt yrkesskadeforsikring skal gjelde alle som arbeider i Norge. Justisdepartementet sier at regelverket er ok!

Fakta:

Litaueren Ramunas Gudas (var da 21 år) kom til Norge i 2013 for å tjene penger til familien. Etter en uke ble han hardt skadd og arbeidsufør for resten av livet etter en arbeidsulykke. Arbeidsgiveren Norena Service og entreprenøren RVS nekter ansvar. Arbeidsgiveren hadde ikke tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringsforeningen (YYF) nekter erstatning til Ramunas.