Annonse

Moderne produksjonsindustri er preget av høyteknologi og automatisering, også når det gjelder komponenter og produkter som lages enkeltvis eller i begrensede serier. Samtidig vil du ikke se noen arbeidere som driver med manuell bearbeiding av metall og andre materialer, i 2022 er det aller meste automatisert med avanserte industrimaskiner.

Et sted mellom serieproduksjon og håndverk

I noen tilfeller vil produksjonsbedrifter selvfølgelig lage utstyr som er helt skreddersydd til oppgaven, for eksempel når det gjelder produksjon av flere millioner like deler. De gigantiske maskinene som støper et helt Tesla-chassis i en operasjon er et godt eksempel. I mange andre situasjoner er det imidlertid fleksibilitet som er viktigst, og da vil universelle maskiner for fresing og andre operasjoner være å foretrekke.

Slike maskiner befinner seg for så vidt et godt stykke over gammeldags manuelt arbeid når det gjelder nøyaktighet, effektivitet og stabilitet, i tillegg har slike maskiner evnen til å omstille seg til nye oppgaver på noen få øyeblikk.

Sårbar logistikk skaper nye behov

Store logistikkutfordringer, som følge av blant annet ubalanser i internasjonal skipsfart, har også ført til økt oppmerksomhet rundt hvordan egen produksjon av enkelte komponenter kan være en mer stabil og robust løsning. Initialt vil investeringskostnadene belaste regnestykket noe, men lokal produksjon av kritiske deler fremstår som et alt mer fristende alternativ for organisasjoner i mange ulike bransjer.

Mer spisset lokal produksjon av enkeltkomponenter kan også åpne for større grad av skreddersydde løsninger. Masseproduksjon har selvfølgelig sine fordeler når det gjelder pris og kapasitet, men i 2022 kan fleksibilitet og skreddersøm faktisk være viktigere. Dessuten er det greit å huske på at den økte graden av automatisering også gjør det enklere, og da også mer kostnadseffektivt, å håndtere skreddersøm. En moderne produksjonsmaskin kan stilles om mellom ulike komponenter i løpet av sekunder, noe som fører til effektiv flyt også når det gjelder skreddersydde komponenter. Derfor er slike fleksible maskiner avgjørende for moderne produksjonsindustri.