Ulike typer rengjøringsmiddel, desinfeksjonsmiddel og andre kjemikalier spiller selvfølgelig fortsatt en viktig rolle i moderne renhold, men samtidig er det mulig redusere bruken betraktelig ved å ta i bruk nytt utstyr og nye metoder. Denne utviklingen strekker seg fra det helt enkle til komplekse maskiner og teknologier – som bruk av ultrarent filtrert vann til rengjøring av vinduer og fasader.

Andre virkemidler erstatter kjemikalienes funksjon

Når man bruker nye systemer og utstyr til renhold, enten det dreier seg om et rentvanns-system eller en helt vanlig mikrofiberklut, handler det om å erstatte den funksjonen kjemikalier har med noe som gjør den samme nytten på en annen måte.

For eksempel kan det bety at man filtrerer og behandler vann slik at det får de samme egenskapene som et tilsatt rengjøringsmiddel ville ha gitt, noe som da betyr at man kan rengjøre vinduer og fasader med bare ultrarent vann. Husk på at det ønskede resultatet uansett er en ren overflate – uten kjemikalierester. Når det gjelder enklere teknologier, kan en mikrofiberklut erstatte rengjøringsmiddel ved å fjerne skitt og smuss ved hjelp av de skarpe fibrene i stoffet.

Mer kjemikalier gir ikke et renere resultat

Når det er nødvendig å bruke rengjøringsmiddel, for eksempel til oppvask, vask av stoff og lignende, skjer det mye når det gjelder å optimalisere bruken. Det er ikke slik at dobbelt så mye rengjøringsmidler gir et dobbelt så rent resultat, det kan heller være slik at rengjøringen etterlater seg uønskede kjemikalierester.

Det er viktig å huske på at redusert kjemikaliebruk derfor ikke bare handler om å skåne miljøet for unødvendige utslipp. Det har også stor betydning for arbeidsmiljøet til de som jobber med rengjøring, og i tillegg vil det kunne gi et enda bedre sluttresultat. Derfor er det ikke rart at mange kunder etterspør mer moderne rengjøringsmetoder, og at mange renholdsfirmaer investerer i moderne utstyr som får jobben gjort helt uten bruk av sterke kjemikalier.