Denne artikkelen er en betalt annonse.

Vekt er en helt avgjørende faktor i forbindelse med en rekke ulike behandlinger innenfor helsevesenet, derfor er det også i mange tilfeller nyttig med en medisinsk vekt. Det finnes en rekke ulike vekter som er skreddersydde til dette formålet, og som gjør veiing enklere for helsepersonell på mange forskjellige institusjoner og behandlingssteder.

Vekt ved medisinering og behandling

Mange legemidler doseres etter vekt, noe som gjør det ekstra viktig å kjenne til pasientens vekt. Med en medisinsk vekt får man en nøyaktig avlesning, samtidig som det finnes modeller som gjør det mulig for eksempel å veie pasienter sittende.Det er flere ulike faktorer som kan påvirke opptak og virkning ved behandling med legemidler, men å ha tilgang til riktig vekt er et godt utgangspunkt å bygge videre på. Med en medisinsk vekt er det ofte mulig å veie pasienten med en presisjon på for eksempel 100 g, samtidig som maks vekt kan være over 200 kg.

Utvikling i kroppsvekt er en viktig parameter

Å følge med på utvikling i kroppsvekt kan være nyttig for både friske og syke personer, men det kan være ekstra viktig i forbindelse med en behandlingsprosess. Hva som påvirker opp- eller nedgang i vekt vil være svært individuelt, men det er likevel ofte interessant å følge med på hvordan en behandling påvirker pasientens vekt.I forbindelse med langtidsbehandling kan det også være viktig å passe på at en pasient får tilstrekkelig mengde næring, det gjelder for eksempel mange eldre pasienter som lever på institusjon. Da kan vektnedgang være et tegn på at det er nødvendig med ekstra oppfølging, og medisinske vekter er derfor viktige når det gjelder å legge til rette for effektiv oppfølging av mange pasienter.I stort er derfor effektive og presise medisinske vekter noe de aller fleste sykehus, institusjoner og legekontorer har behov for, og som følge av det finnes det også mange ulike modeller tilgjengelige på markedet.