Føler du at du har manglende oversikt over den 1. verdenskrig? Ser du etter årsaker til første verdenskrig, eller er du kanskje usikker på når startet 1. verdenskrig? Da kan det være greit å friske opp kunnskapene om denne krigen, slik at du har en litt bedre bakgrunn til andre historiske hendelser og ting vi opplever den dag i dag.

Et omfattende og komplekst tema

Til å begynne med er det greit å nevne at den første verdenskrig per definisjon var en omfattende krig som påvirket store deler av verden. Derfor kan det være greit å få med seg en bred oversikt, les for eksempel denne artikkelen om 1 verdenskrig som går mer i dybden. Når det er sagt:

  • Den første verdenskrigen fant sted mellom 1914 og 1918.
  • Utgangspunktet var Europa, men de to alliansene tok også krigen til store deler av verden.
  • Hovedpartene var Frankrike, Russland, Storbritannia og USA på den ene siden, mot Tyskland, Østerrike-Ungarn og Det osmanske riket.
  • I tillegg var flere andre land og regioner involvert i krigen, ikke minst som følge av de stridende nasjonenes kolonier rundt om i verden. Til sammen var hele 158 land involvert.

Sammenhenger med andre verdenskrig og videre historie

Omtrent 40 millioner mennesker mistet livet under 1. verdenskrig, som også var den første konflikten der gass og andre mer industrielle våpen ble tatt i bruk. Dette aspektet er svært viktig også når det gjelder sammenheng med senere kriger og konflikter.

I tillegg var avslutningen av den første verdenskrigen også helt avgjørende når det gjelder hvordan forutsetningene for den andre verdenskrigen vokste frem i mellomkrigstiden. Den andre verdenskrigen overskygger i mange sammenhenger den første, men det er altså viktig å se de i sammenheng. På en måte henger disse krigene så tett sammen at de kan ses under ett. Det sier også mye om viktigheten til den første verdenskrigen isolert sett.