Moderne entreprenør- og anleggsfirmaer driver selvfølgelig med både mye graving og flytting av masser, men i dag handler maskindrift og anleggsvirksomhet også om så mye mer. Det fører til at entreprenørselskapene blir mer robuste i møtet med skiftende markedsforhold, samtidig som de også kan tiltrekke seg flere kandidater til ledige stillinger.

Planering, graving og terrengtilpassing

Til å begynne med dreier seg typiske «gravejobber» om mye mer enn å bare grave et hull i bakken. Med spesialiserte tilbehør til maskinene, for eksempel en såkalt profilskuffe, er det mulig for maskinføreren å gjøre svært nøyaktige tilpasninger av terrenget. Å grave grøfter og lignende er et typisk bruksområde for en profilskuffe, men det kan også dreie seg om andre oppdrag der det er ønskelig med skrå tilpasning av terrenget.

I tillegg henger oppdrag innenfor graving og planering ofte sammen med for eksempel drenering og annet tilknyttet arbeid. Det kan også handle om oppføring av støttemurer eller andre elementer i terrenget. Noen anleggsvirksomheter vil dessuten kunne tilby ulike gartnertjenester, som å så plen.

Veidrift og andre vedlikeholdsoppgaver

Anleggsvirksomhet utendørs er per definisjon væravhengig, selv om det er imponerende hva som kan gjøres av graving og lignende også i dårlig vær med mye nedbør, snø og is. Samtidig representerer også vintervær en alternativ inntektskilde for mange maskinentreprenører, da det er relativt enkelt å legge til ulike brøyteoppgaver og veidrift til tjenesteporteføljen.

Det finnes brøyteskjær og utstyr til strøing som er tilpasset mange ulike traktorer, gravemaskiner og andre større anleggsmaskiner. Dessuten er det i noen situasjoner nødvendig med bruk av gravemaskin direkte i veidriften, for eksempel når det gjelder å fjerne større brøytekanter og is. Derfor er det naturlig at denne type oppdrag utgjør en betydelig del av driften for noen entreprenørselskaper. I tillegg kommer også feiing og rengjøring av veier og gater, noe som selvfølgelig er ekstra relevant i løpet av overgangen mellom vinter og vår.