Denne artikkelen er en betalt annonse.

Effektiv lagerdrift er kanskje ikke det aller mest spennende for en bedrift å løfte frem, særlig ikke i en verden preget av skyløsninger, apper og disruptive teknologier som ventes å forandre hele bransjer. Imidlertid er det fortsatt slik at de aller fleste virksomheter leverer enten en vare eller en tjeneste som indirekte er avhengig av ulike innsatsfaktorer. Da er lagerdrift og distribusjon viktig.

Oversikt og system gir kontroll

Større virksomheter har selvfølgelig spesialister som bare jobber med logistikk, og det er mulig å utdanne seg med fokus på logistikkprosesser og drift av lager og distribusjon. Samtidig trenger det ikke å være så komplisert hvis det er snakk om en liten bedrift, et ryddig og oversiktlig lager med noen lagerhyller er en god start.

Til syvende og sist er det nemlig oversikt som er den avgjørende faktoren på et lager. I en større virksomhet er det nødvendig med egne systemer og programvare for å gi denne oversikten, men i en mindre bedrift kan det helt konkret dreie seg om at det skal være enkelt å se hva som finnes på lageret.

Balanse mellom for lite og for mye

Å ha god kontroll over lageret handler også om å legge til rette for å finne den riktige balansen mellom en tilstrekkelig lagerbeholdning og en så lav kapitalbinding som mulig. Å ha varer eller deler på lager koster mye penger, og lagerbeholdningen kan utgjøre betydelige verdier. Derfor er det ikke rart at mange bedrifter jobber hardt for å unngå unødvendig store lager.

På den andre siden er det også viktig at de nødvendige salgsvarene, innsatsvarene eller forbruksvarene faktisk finnes på lageret. For lav lagerbeholdning kan skape både salgssvikt og utfordringer i produksjonen, noe som raskt kan bli kostbart.

Hvis en virksomhet klarer å opprettholde både en god kontroll og fin balanse på lageret, da er mye gjort når det gjelder å påvirke bunnlinjen positivt.