Norge er et værhardt land, med betydelig skiftninger i klima mellom vår, sommer, høst og vinter. Det betyr også at vi bygger godt isolerte hus, i noen tilfeller til og med såkalte passivhus som egentlig ikke trenger tradisjonell oppvarming. Godt isolerte hus kommer likevel med en ulempe, og det er risiko for at de blir for tette. Heldigvis finnes det gode alternativer når det gjelder ventilasjon.

Balansert ventilasjon for best mulig inneluft

Alle nye boliger bygges med såkalt balansert ventilasjon, der luft inn og ut kontrolleres av et ventilasjonsanlegg. Det eneste boligeieren trenger å gjøre, er å skifte et ENSY-ventilasjonsfilter – eller filter fra en annen leverandør. Et slikt filter, til et anlegg fra Ensy eller tilsvarende, koster ikke spesielt mye, men det gjør stor forskjell når det gjelder luften som kommer inn i boligen.

Uteluften i Norge er i stort av god kvalitet, med begrensede mengde forurensing. Samtidig er det greit å fjerne for eksempel svevestøv og unødvendig forurensning før luften føres inn i oppholdsrom. Ved skift av filter er det lett å se hvor mye forurensning som faktisk fjernes.

Eldre boliger – pass på den manuelle ventilasjonen

Det finnes selvfølgelig også fortsatt mange boliger som ikke har automatiske balansert ventilasjon, og da er det ekstra viktig å følge med på inneklimaet selv. Luft til boligen kommer vanligvis gjennom forskjellige ventiler, som bør sjekkes med jevne mellomrom. Mange har egne filter, som også med fordel kan vaskes eller byttes.

Utlufting skjer både gjennom jevnlig lufting, husk på mye lufting på kort tid for minst mulig varmetap, kombinert med avtrekksvifter på for eksempel bad og vaskerom. Disse viftene vil hjelpe til med å fjerne fuktig luft, som er en av de største risikoene når det gjelder inneklima. Enkle grep gjør at luftfuktigheten holdes på et akseptabelt nivå, noe som kan være med på å forebygge muggsopp og andre alvorlige problemer.